SeedBlink подпомага финансирането на стартъпи

Новата функционалност на SeedBlink Syndicates е решение на нарастващите притеснения относно капитала на европейските стартиращи компании, каза Ангел Хаджиев, регионален директор в SeedBlink (снимка: SeedBlink)

Компанията за собствен капитал и инвестиции SeedBlink въвежда нова функционалност Rolling Facility, част от SeedBlink Syndicates, която позволява непрекъснато набиране на средства. Тя дава възможност на стартиращите предприятия да се свържат с потенциални инвеститори по всяко време и по-добре да управляват собствения капитал.

Чрез обединяване на множество малки инвестиции в една, Rolling Facility оптимизира управлението на структурите на собствеността и осигурява оперативна стабилност, като помага на стартиращите предприятия да се разрастват ефективно без напрежението от традиционните рундове на финансиране.

“В настоящия динамичен, но и нестабилен икономически климат осигуряването на финансиране е все по-голямо предизвикателство за стартиращите предприятия. Показателите, необходими за получаване на финансиране от Серия А или Серия Б, са се увеличили значително, в сравнение с преди 12-18 месеца. Затварянето на традиционните рундове за финансиране сега отнема повече време, което подтиква много компании в ранен етап да проучват алтернативни методи за финансиране, като например финансиране, базирано на приходи, рисков дълг и краудфъндинг, за да удължат периода на оперативната си дейност (т.нар. runway) и да поддържат растежа си на фона на затегнатия пазар за рисков капитал”, коментира Ерик Барта, ръководител на отдел “Приходи” в SeedBlink.

Rolling Facility осигурява няколко предимства:

Непрекъснато набиране на средства: Стартъпите могат да поддържат финансирането си отворено за неопределено време, като събират средства в хода на растежа си. Това е идеално за основатели, които предвиждат бъдещи капиталови нужди, но не се нуждаят от незабавно финансиране.

Намалено напрежение върху основателите: За разлика от традиционните рундове, които изискват приключване на сделките в кратки срокове, Rolling Facility предлага гъвкав график, подпомогнат от SeedBlink, което позволява на основателите да привличат инвеститори без обичайната спешност.

Водене на продуктивни преговори: Всяка обещаваща дискусия с потенциален инвеститор може да се превърне в ангажимент, без да се чака нов рунд на финансиране, като по този начин се запазва инерцията и фокусът върху бизнеса.

Оптимизирано управление на инвестициите: Rolling Facility обединява множество малки инвестиции в една, което опростява управлението на структурите на собствеността и бъдещото финансово планиране както за основателите, така и за инвеститорите.

“Тази нова функционалност на SeedBlink Syndicates, част от наскоро стартиралата цялостна платформа за управление на собствен капитал и инвестиции, е въведена като решение на нарастващите притеснения относно капитала на европейските стартиращи компании, включително българските, с цел да се насърчи техният непрекъснат растеж, въпреки икономическата несигурност”, каза Ангел Хаджиев, регионален директор за Югоизточна Европа в SeedBlink.

Европейските технологични стартъпи могат да използват Rolling Facility, за да управляват процеса на набиране на средства. Вместо да изчакват изчерпването на паричните си средства, те могат да възприемат стратегия за непрекъснато поддържане на отворено финансиране, за да си осигурят ангажименти от инвеститори на различни етапи.

Подходът на непрекъснато финансиране превръща набирането на средства от реактивна, силно стресираща дейност в проактивен, лесно управляем процес, допринасящ за устойчив растеж и успех, подчертаха от SeedBlink.

Коментар