Платформа на SeedBlink улеснява технологичните стартъпи

Платформата на SeedBlink движи технологиите напред и намалява сложността, казва Ангел Хаджиев, регионален директор за Югоизточна Европа (снимка: SeedBlink)

SeedBlink пусна цялостна платформа за управление на собствен капитал и инвестиции. Решението предоставя на европейските технологични стартъпи и заинтересовани страни възможност за безпрепятствен достъп, управление и търгуване на собствен капитал – чрез комбинация от технологична инфраструктура, финансови услуги и мрежово покритие.

Платформата дигитализира, автоматизира и централизира операциите, като оптимизира инвестиционния процес и процесите, свързани с управлението на собствен капитал.

В България тя допълнително ще улесни управлението на инструменти за дялово участие като ESOP, което ще позволи на все повече стартиращи предприятия да възприемат тези планове.

Чрез подход, базиран на данни и изкуствен интелект, обединената, цялостна платформа на SeedBlink за управление на собствен капитал и инвестиции предоставя четири ключови услуги:

  • SeedBlink Equity: Комплексен модул, включващ управление на структури на собствеността, планове за притежание на акции от служителите, съобразени с местната среда (наскоро пуснати под „ESOP Design” в България – цялостно решение за възнаграждение на служители в стартиращи компании чрез дялове от тях), симулации, обслужване на заинтересованите страни и управление на портфейла, наред с други услуги, които заедно помагат на компаниите да управляват дяловете си и да вземат стратегически обосновани решения.
  • SeedBlink Ventures: Ускорява набирането на средства за технологични стартъпи чрез професионални насоки, инструменти, инвестиционни механизми и запознаване с подходящи фондове за рисков капитал и инвеститорска мрежа, вкл. българските Eleven Ventures, LAUNCHub Ventures, Silverline Capital, Morningside Hill, Vitosha Venture Partners и Sofia Angels Ventures.
  • SeedBlink Syndicates: Позволява на ангелите инвеститори и основателите да обединяват и разпределят капитал в рамките на собствените си мрежи, като насърчават възможностите за съвместни инвестиции.
  • SeedBlink Secondaries: Улеснява търговията на дялове, предлага ранна ликвидност на придобитите акции и подпомага стратегиите за диверсификация на портфейла.

Новата платформа също така бележи важен момент – една година от представянето на решението за управление на собствен капитал на SeedBlink, Nimity, сега SeedBlink Equity.

От стартирането си, SeedBlink отчита над 1 милиард евро в собствени активи, 374 милиона евро инвестиции в стартиращи предприятия, мобилизирани са над 350 компании от 15 държави, сред които българските Dronamics, Alcatraz AI, Swipe, SoCyber и FlatAway; над 4000 компании са регистрирани за управление на собствен капитал.

Коментар