ЕИБ ще подкрепи български предприятия, засегнати от Covid

Български предприятия, засегнати от Covid, ще могат да разчитат на заеми от ЕИБ и УниКредит Булбанк
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и УниКредит Булбанк подписаха гаранционно споразумение за 60 млн. евро, което се очаква да осигури нови заеми за близо 200 млн. евро в подкрепа на български предприятия, засегнати от последиците от пандемията от Covid-19.

Програмата се осъществява с подкрепата на Европейския гаранционен фонд и чрез нея УниКредит Булбанк ще подпомогне малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и големи корпорации, като отпуска изгодни заеми за финансиране на оборотния капитал, нуждата от допълнителна ликвидност или текущи и нови инвестиции, както и планове за разширяване.

Финансовите средства ще бъдат предоставяни на предприятия в цяла България, чиито области на дейност съответстват на мисията и целите на ЕИБ, сред които са иновациите, околната среда и подкрепата за малки и средни предприятия.

„МСП са гръбнакът на нашата икономика. Ето защо, осигуряваната подкрепа чрез изгодно и гъвкаво финансиране по време на пандемията от Ковид-19 е от решаващо значение за съхраняване на работни места и стимулиране на икономическия растеж и благоденствие”, заяви Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ.

Досега Групата на ЕИБ е одобрила десет операции по линия на Европейския гаранционен фонд, които се очаква да привлекат над 1,1 млрд. евро инвестиции в българската икономика, уточни Павлова.

„Според нашите експерти, икономиката на страната се възстановява и прогнозите са България да приключи 2021 г. с над 4 % ръст на БВП. Като банка, ние ще направим всичко възможно, за да допринесем за възстановяването и да сме част от решението”, каза Цветанка Минчева, председател на УС и Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Коментар