Над 10 000 фирми и организации със субсидирана заетост

Субсидираните работни места в България са общо 190 хиляди, сочи анализ
(снимка: CC0 Public Domain)

10 363 компании и организации в България са субсидирани с общо 485,7 млн. лв. (0,4% от очаквания БВП) по правителствените програми ПМС55 & ПМС151 за периода март-септември, вследствие на кризата, породена от Covid-19, сочат резултатите от изследване на агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

Субсидираните работни места са общо 190 000, а наетите служители по трудов договор в получилите средствата компании и организации са 325 000, или средния коефициент на защитени със субсидия позиции спрямо общия брой наети е 59%, според изследването на CBN.

Компании и организации от всичките 18 индустрии в страната са получили субсидии, според изследването. Най-тежко засегнатите индустрии от кризата, с най-много субсидирани компании са търговията, следвана от хотелиерството и ресторантьорството и преработващата промишленост. Най-слабо засегнатите индустрии с най-малко участници по програмите до момента CBN наблюдава във финансите, енергетиката и селското стопанство.

Най-много работни места правителството е субсидирало в преработващата промишленост (145 000). следвана от търговията (48 000) и хотелиерството и ресторантьорството (46 000).

Най-висок коефициент на субсидирани работни позиции спрямо общо наетите изследването показва в образованието (73%) добивната промишленост (69%) и транспорт и складиране (67%).

Най-голям дял субсидирани работни места от всички наети в съответната индустрия агенцията наблюдава в културата, спорта и развлеченията (4,3%), хотелиерството и ресторантьорството (4,3%) и добивната промишленост (4,1%).

Компании и организации от 78 от общо 82 сектора са получили правителствени субсидии до момента. Ресторантьорският е най-засегнатият от общо 82 сектора с най-много субсидирани компании и организации – 1585 или 15% дял от всички субсидирани. Сухопътният транспорт е петият най-засегнат сектор с 4,7% дял от всички компании със субсидии.

Хотелиерството е секторът с най-много подпомогнати работни места – 15 700 и размер на получената субсидия – 35,5 млн. лв. В първата петица преработващата промишленост е представена с два сектора – един от новите и бурно развиващи се направления – производството на автомобилни части (14 000 субсидирани места) и малко изненадващо – производството на облекло (11 000 субсидирани работни места).

За първите девет месеца изплатената субсидия за запазване на работни места в страната спрямо разходите на държавния бюджет (по данни на МФ) е 2,7% или почти идентична с отрицателното бюджетно салдо за периода.

Коментар