ЕИБ инвестира в българска космическа компания

Наносателитите на EnduroSat предлагат опростени операции в орбита и обработка на данни
(снимка: EnduroSat)

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще инвестира в EnduroSat – българска компания, която предлага решения за глобалния космически пазар. Двете страни обявиха споразумение  за рисково дългово финансиране до 10 млн. евро.

Финансирането се предлага по линия на новия инструмент за рисково дългово финансиране, подкрепен от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ), създаден от ЕИБ, за да подпомага европейски дружества по време на пандемията от Ковид-19.

Инвестицията на ЕИБ ще подкрепи растежа на EnduroSat и създаването на работни места за по-нататъшно развитие на иновативни, високоефективни и ценово-достъпни наносателити и услуги на компанията, предназначени за бизнес, изследвания и научни екипи от цял свят.

ЕИБ ще подпомогне и разрастването на споделена услуга за изстрелване и операции в космоса (Shared Satellite Service) на EnduroSat. Тази нова концепция демократизира достъпа до космически данни, като позволява на клиентите да наемат сателитите на компанията, за да изстрелват сензори и инструменти, вместо да разработват свои собствени сателити.

Глобалната космическа икономика бележи почти два пъти по-голям ръст от останалата икономика (преди Ковид кризата) и претърпява значителни промени. На този пазар, доминиран дълго време от държавни предприятия, сега навлизат много нови частни компании.

По данни на Европейската космическа агенция (ЕКА), всяко евро, инвестирано в аерокосмическия сектор, осигурява средна възвращаемост от 6 евро за икономиката, което прави сектора важен за растежа, конкурентоспособността и високотехнологичната заетост.

Космическата технология в орбита и приложенията на Земята са от практическо значение за много браншове, включително морското дело, авиацията, земеделието, управлението на природните богатства, застраховането, търговията на финансовите пазари и логистиката.

Европейският съюз има водещи програми като „Коперник” и „Галилео”, които осигуряват на Европа възможности за независима дейност в космоса и също така е готов за промените в сектора за частни космически полети, наречен „Нов космос”, с различни механизми за финансиране.

Групата на ЕИБ осигурява директно рисково дългово финансиране за бързо развиващи се вече утвърдени компании, а чрез Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) подкрепя различни фондове за рисков капитал за подпомагане на европейски космически фирми, намиращи се на по-ранен етап от развитието си.

Коментар