Технологиите са ключови за растежа на МСП

Проучване на Microsoft сочи, че добавената стойност от малки и средни предприятия в европейската икономика е 3,9 трилиона евро годишно

Малките и средни предприятия (МСП) имат основен принос за развитието на европейската икономика, като техният брой е почти 99% от всички компании в Европа и има добавена стойност от почти 3,9 трилиона евро на годишна база, сочи проучването In Good Company на Microsoft и Hult International Business School

МСП осигуряват и огромна част от заетостта в Европа – за 2015 г. почти 90 милиона души са работили в подобен тип бизнес организации, което е две трети от работната сила. Освен водещ фактор в икономиката, МСП задават и нова посока в бизнес културата по отношение на общуването с клиентите и инвестирането в развитие на служителите.

На прага на четвъртата индустриална революция, въпросът вече не е дали бизнесът има нужда от дигитална трансформация, а как да се случи тя. Новите форми на производителност ще бъдат движещата сила на бъдещето, се посочва в доклада.

Паричните приходи не са основен фокус за МСП. За по-голямата част от тях бизнес растежът се измерва в нови продукти и услуги, които разработват, както и в положителните отношения с клиенти, бизнес партньори и служители, сочат резултатите от проучването.

Около 40% от организациите, взели участие в проучването, измерват успеха си спрямо брой нови клиенти, а една четвърт се фокусира основно върху разработката на нови продукти. Други 25% от организациите измерват растежа си спрямо развитието на служителите си.

„Изследването хвърля нова светлина върху предприемачите в Европа, стремежите им и как развиват бизнеса си. Голяма част от тях изпълняват няколко различни роли едновременно. Един от интервюираните например сподели, че на моменти заема позицията на изпълнителен директор, финансов директор, маркетинг мениджър и офис асистент в рамките на един работен ден”, коментира деканът на департамента за следдипломна квалификация към Hult International Business School в Лондон.

МСП са настроени оптимистично към новите технологии и възможностите, които им предоставят. 78% от участвалите в изследването смятат, че технологиите могат да им спестят ценно време, а 72% са на мнение, че те биха им помогнали да постигнат по-голяма гъвкавост на бизнес процесите си.

Половината от анкетираните вярват, че технологиите ще им помогнат да оптимизират времеемки процеси като обслужване на клиенти, счетоводство и проверка на складова наличност, както и анализ на бизнес и пазарни данни. Въпреки това, само 41% от организациите споделят, че са инвестирали достатъчно в имплементиране на нови технологии, докато повече от една трета (37%) твърдят, че са инвестирали прекалено малко.

Същевременно, 69% от МСП се стремят към предоставяне на качествено обслужване на клиентите си, но все още използват нискотехнологични методи за взаимодействие в тях. 26% от организациите разчитат на комуникация „лице в лице”, докато 21% все още използват телефонни обаждания като основен канал за общуване с клиенти.

Внедряването на подходящи технологии и решения е от ключово значение за оптимизиране на бизнес процесите и постигане на растеж за МСП, е основният извод от проучването. Организациите, за които обслужването на клиенти е приоритет, могат да изградят успешна платформа за комуникация с тях, докато тези, за които на фокус е покачването на приходите, ще могат да оптимизират и намалят разходите си.

„В продължение на десетилетия внедряването на нови технологии изискваше огромни първоначални инвестиции и разход по поддръжка, което ги правеше достъпни само за големите корпорации. Благодарение на напредъка на облачните технологии, изграждането на подходяща технологична инфраструктура сега е достъпно и за малки и средни по размер компании. Това е от огромно значение за развитието на икономиката”, заяви Калин Димчев, изпълнителен директор на Microsoft за България, Македония и Косово.

Коментар