Улесняват достъпа до кредити на малкия бизнес

Българските малки и средни фирми ще получат по-лесен достъп до финансиране, благодарение на ново гаранционно споразумение на Райфайзенбанк и НГФ

Българските малки и средни фирми ще получат по-лесен достъп до финансиране, благодарение на ново гаранционно споразумение мужду Райфайзенбанк и Националния гаранционен фонд

Райфайзенбанк и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха ново гаранционно споразумение за поделяне на риска по кредити и банкови гаранции за малки и средни предприятия (МСП).

Целта на гаранционната схема е да подпомогне развитието на българските малки и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес, като се улесни достъпа им до финансиране.

Райфайзенбанк ще финансира при облекчени изисквания проекти на микро, малки и средни фирми, както и лица със свободни професии с максимален срок на кредитите до 10 години.

В рамките на сътрудничеството между НГФ и Райфайзенбанк, настоящата Гаранционна схема 2015 от 45 млн. лв. е седмото поред споразумение между двете институции от 2009 г. насам, а общият  гарантиран лимит по тези споразумения е 165 млн. лева.

Чрез гаранционната схема българските малки и средни фирми ще получат по-лесен достъп до финансиране. До този момент Райфайзенбанк е отпуснала кредити за повече от 1200 отделни проекта за обща сума над 146 млн. лв.

Коментар