Кредитират с до 25 000 евро дребния бизнес

Новата програма на ББР ще осигури на малкия бизнес микрокредити и микролизинги в размер до 24 999 евро

Новата програма на ББР ще осигури на малкия бизнес микрокредити и микролизинги в размер до 24 999 евро

Българска банка за развитие (ББР) стартира нова инициатива за индиректно микрофинансиране с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм на микрофинансиране „Прогрес”.

Програмата ще се осъществява чрез търговските банки и техните дъщерни дружества – финансови институции, които предоставят лизинг и кредитиране на микропредприятия, съобщиха от ББР в края на миналата седмица.

Целта на схемата за индиректно финансиране е предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро. Програмата е насочена към предприятия с до 10 работника и активи до 2 млн. евро.

Допустими бенефициенти са също самонаети лица, предприемачи, желаещи да стартират нов бизнес, лица, загубили работа или със затруднен достъп до кредитен ресурс.

Бюджетът на програмата е 6 250 000 евро, като има възможност финансовите институции, заявили интерес към схемата, да кандидатстват за целия размер на ресурса. Минималният обем на кредитите, които могат да бъдат предоставяни на партньори по програмата, е 500 000 евро.

Очаква се инициативата да стартира през декември тази година, като търговските банки и финансовите институции могат да заявят интерес за включване в нея до 13 ноември 2015.

Партньорите по програмата ще имат възможност да получат кредитен ресурс на фиксиран лихвен процент от 1,75% плюс марж от 0,05% годишно и ще бъдат селектирани главно според финансово им състояние и предлаганите от тях най-благоприятни условия за клиентите.

Коментар