ББР улеснява достъпа до кредити за микропредприятия

„Даваме допълнителна увереност на предприемачите”, заяви Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР

„Даваме допълнителна увереност на предприемачите”, заяви Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР

Българска банка за развитие улеснява достъпа до кредити на микропредприятията. Само 10% собствено участие по проекти за новостартиращи предприятия изисква ББР за отпускането на инвестиционно кредитиране, съобщиха от финансовата институция.

„Така банката се нарежда сред институциите с най-благоприятни условия за микропредприятията и хората с иновативни идеи, които искат да ги превърнат в работещ бизнес. Те могат да разчитат на фиксирана лихва от 6% годишно по инвестиционните заеми и едногодишен гратисен период”, заяви Димо Спасов, главен изпълнителен директор на ББР.

Той се срещна днес с бизнес общността от областите Търговище и Разград. В двете срещи участваше и министърът на финансите Петър Чобанов, който изтъкна новите приоритети на банката. Такива са финансирането на експортноориентираните фирми, малките и средни предприятия, сектори, които търговските банки избягват да кредитират заради високия риск, който виждат в тях.

Друга област, в която банката ще насочва приоритетно усилията си, са големите структуроопределящи предприятия, за които също ще трябва да се подготвят адекватни финансови решения.

Освен с директните си кредитни продукти, ББР работи и за общото понижаване на лихвените равнища в България чрез схемите за индиректно финансиране и продуктите на Националния гаранционен фонд. ББР предоставя на търговски банки партньори ресурс в размер на 100 млн. лв. при годишна лихва 3,5% с условие те да го преотдадат на земеделски производители при максимална цена за крайните кредитополучатели 5,75% годишно.

Националният гаранционен фонд пък помага за понижаване на лихвите, като споделя риска с банките кредитори чрез издаване на гаранции и по този начин допълва обезпеченията, предоставяни на фирмите. По различните си гаранционни продукти, НГФ до момента е гарантирал заеми на стойност, надвишаваща половин милиард лева, а наскоро подписа договори с още 11 банки, по които ще поеме част от риска по новоотпуснати заеми, които могат да стигнат общо 360 млн. лева.

Коментар