Алианц Банк дигитализира процесите в бизнес кредитирането

Внедреният от Алианц Банк продукт съкращава с 80% срока за отпускане на кредит
(снимка: CC0 Public Domain)

Алианц Банк България стартира проект за внедряване на цялостно софтуерно решение за заявяване на кредити и управление на кредитния риск за малки и средни предприятия.

Интеграцията на модула CreditQuest е част от дългосрочната стратегия за дигитализация на банката и оптимизиране на процесите по отпускане на бизнес кредити. Проектът се реализира в партньорство с технологичната компания Софтуер Груп.

CreditQuest е централизирана система, която се състои от четири базови модула – Кредитен мениджър, Финансов анализатор, Рейтинг мениджър и Портфолио мениджър – и обхваща целия процес от искането за кредит до неговото усвояване и последващо управление.

Вече утвърден на световния пазар, продуктът CreditQuest се имплементира за първи път в България, посочи Калин Радев, главен изпълнителен директор на Софтуер Груп. Внедряването на системата води до 80% по-кратки срокове за отпускане за кредит, 70% по-висока продуктивност чрез стандартизирани и автоматизирани работни процеси, централизирани данни и 360° видимост на портфолиото.

„Банките, които ползват софтуерното решение, могат значително да увеличат своето кредитно портфолио и да намалят оперативните си разходи с до 50%”, допълни Радев.

Внедряването на иновативни софтуерни решения е част от дигиталната трансформация на Алианц България в отговор на динамиката на пазара и потребностите на бизнеса, заявиха от финансовата институция.

Банката се фокусира както върху „ефективността, качеството и скоростта на вътрешните процеси, така и върху изграждане на ИТ платформи, които клиентите могат да ползват дистанционно”, поясни Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк България.

Коментари по темата: „Алианц Банк дигитализира процесите в бизнес кредитирането”

добавете коментар...

  1. :o)

    Рязане на работни места и спестяване на заплати от служители.
    Така…се презентира това нещо , че да извади банката пари да го купи 🙂

Коментар