ЕК готви 14,7 млрд. евро за по-зелена и цифровизирана Европа

Настоящото десетилетие трябва да се превърне в цифровото десетилетие на Европа
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейската комисия прие основната работна програма за „Хоризонт Европа” за периода 2021-2022 г. Работата по описаните в нея цели и конкретни тематични области ще бъде финансирана с общо 14,7 млрд. евро. Значителна част от тях ще са насочени към дигитализацията.

Инвестициите, според ЕК, ще ускорят екологичния и цифровия преход, ще допринесат за устойчивото възстановяване от пандемията от коронавирус и ще повишат способността на ЕС да се справя с бъдещи кризи.

Чрез стипендии, обучения и обмен те ще помогнат на европейските изследователи да изграждат по-добре свързани и по-ефективни европейски екосистеми за иновации и да създават научноизследователски инфраструктури на световно равнище.

Над 40% от средствата – общо около 5,8 млрд. евро – ще бъдат инвестирани в научни изследвания и иновации в подкрепа на Европейския зелен пакт и ангажимента на Съюза до 2050 г. ЕС да стане климатично неутрален.

С тези средства ще се подпомагат проекти, свързани с проучвания на изменението на климата, разработване на решения за намаляване на емисиите на парникови газове, адаптиране към променящия се климат.

На фокус са: ускоряване на устойчивия и справедлив преход към чиста енергия и мобилност, приспособяване на продоволствените системи, развитие на кръговата икономика и биоикономиката, запазване и увеличаване на естествените въглеродни поглъщатели в екосистемите и адаптиране към измененията на климата.

Други важни цели на програмата са настоящото десетилетие да се превърне в цифровото десетилетие на Европа и да се положат основите за създаването на нови цифрови предприятия, които са добре подготвени за бъдещето, като по този начин се осигури значително увеличение на инвестициите в тази област.

Така например, програмата ще допринесе за максимално оползотворяване на потенциала на цифровите инструменти и на основаващите се на големи масиви от данни научни изследвания и иновации в областите на здравеопазването, медиите, културното наследство, творческата икономика, мобилността и производството на храни, като подкрепя модернизацията на промишлените модели и укрепва водещите позиции на Европа в промишлеността.

През 2021-2022 г. разработването на ключови цифрови технологии ще бъде подпомогнато с 4 млрд. евро, уточняват от Европейската комисия.

Първите покани за представяне на предложения ще бъдат обявени на 22 юни на създадения от Комисията портал за финансиране и обществени поръчки. Европейските дни на научните изследвания и иновациите, които ще се проведат на 23 и 24 юни, са възможност програмата „Хоризонт Европа” да бъде обсъдена сред създателите на политики, изследователите, иноваторите и гражданите.

Информационните дни за „Хоризонт Европа”, които са предназначени за потенциалните кандидати, ще се състоят от 28 юни до 9 юли.

Коментар