Икономиката щяла да расте от прехода към чиста енергия

Ново проучване разсейва опасенията, че преходът от изкопаеми горива към еко-енергия ще подкопае растежа на световната икономика. Напротив, решителните действия за борба с изменението на климата биха могли да добавят общо 26 трилиона долара към икономиката до 2030 г.

Изводът е на Глобалната комисия за икономика и климат, която включва редица бивши правителствени ръководители, бизнес-лидери и икономисти. Според групата, налице е „безпрецедентна инерция“ в посока по-зелен растеж. Това ще увеличи работните места и ще доведе до ръст на световната икономика.

„Все още е налице усещането, че преминаването към нисковъглеродна икономика ще бъде скъпо“, заяви водещата авторка на анализа Хелън Монтфорд пред Ройтерс. – „Това, което се опитваме да направим с този доклад, е веднъж завинаги да загърбим подобна идея“.

Проучването на Комисията представя и детайлни прогнози, които подчертават икономическите ползи от прекратяването на употребата на изкопаеми горива. Интелигентните инвестиции в по-чиста енергия, в устойчиви градове, храни и земеползване, в екологизиране на водата и промишлеността биха могли да генерират 65 милиона нови работни места до 2030 г. Това е еквивалентно на работната сила на Египет и Великобритания заедно.

Преминаването от изкопаеми горива към по-чиста енергия като вятърната и слънчевата ще доведе до спестяването на 700 000 преждевременни смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха, до 2030 г., пише GreenTech.bg.

Докладът препоръчва повишаване на цените на емисиите на въглероден двуокис – до към $40-$80 на тон до 2020 г. Това, в съчетание с реформите в областта на субсидиите в енергийния сектор, би могло да повиши приходите в държавните бюджети с около 2,8 трлн. долара.

Въпреки повсеместните призиви за действие в областта на климата, в доклада се казва, че „не постигаме достатъчно бърз напредък“, за да ограничим покачването на температурите, което се свързва с повече наводнения, екстреми топлинни вълни, горски пожари и покачващи се морски нива.

Коментар