ИКТ са ключови за зелената икономика

Информационните и комуникационни технологии от типа на “смарт” измервателните уреди са от ключово значение за наблюдението и оптимизирането на енергийната ефективност, което на свой ред ще помогне на ЕС да постигне своите цели в областта на зелената икономика.

Това ще стане възможно, ако се вземат предвид препоръките на нов доклад на еко парламентарната комисия, съобщи GreenTech.bg, позовавайки се на регулаторния “радар” на ЕС – EU Issue Tracker.

Докладът за ролята на ИКТ за постигане на енергийна ефективност е приет от парламентарната Комисия по индустрия, изследвания и енергетика на 7 април т.г. ЕС има амбициозни задачи в рамките на инициатива, която трябва да се реализира до 2020 година.

Парламентарната комисия настоява да види как ЕК подтиква изпълнението им, като подготвя законодателни промени за насърчаване на използването на ИКТ за преход към енергийно ефективна и нискоемисийна икономика.

Популяризирането на смарт-грида и подобряването на инфраструктурата се разглежда от евро-парламентаристите като ключова мярка. Те настояват и за въвеждане на специфични, задължителни и разширeни правила в съчетание с ясен график за реализиране на предложенията от комюникето.

Стандартизацията и хармонизираното измерване на енергоконсумацията също се посочват като важни въпроси, както и ролята на ИКТ в градските зони с цел възможно най-ефективно подобряване на енергийната ефективност.

Коментар