ББР кредитира изгодно малките износители

ББР започва да работи като типична банка за развитие в партньорство, а не в конкуренция с търговските банки, заяви главният изпълнителен директор Димо Спасов.

ББР започва да работи като типична банка за развитие в партньорство, заяви главният изпълнителен директор Димо Спасов

Българската банка за развитие може да осигури на малкия бизнес финансиране на цена, която по принцип е достъпна само за големите корпорации, заяви министърът на финансите Петър Чобанов на среща с бизнес обществеността от Област Бургас.

Нисколихвеното финансиране от 3,5% годишно е достъпно за всяка компания-износител, която е застраховала пратката си в Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ).

Налични са няколко различни схеми на кредитиране. При първата компанията може да финансира целия процес от закупуване на материалите, производство и спедиция и да изплати кредита едва след като получи плащане от своя задграничен клиент. При втората схема ББР предлага следекспортно кредитиране, при което фирмата може да си получи стойността на изнесените стоки по фактура, а да обслужи заема си, едва след като нейният клиент извърши плащане.

Освен това ББР предлага услуги, присъщи на ексимбанките, при които кредитирането на износителите става самостоятелно или в партньорство с чуждестранни банки.

ББР започва да работи като типична банка за развитие в партньорство, а не в конкуренция с търговските банки, заяви главният изпълнителен директор Димо Спасов.

Ролята на ББР ще бъде да подпомага със специфични продукти и решения малките предприятия и фирмите, които класическите банки оценяват като рискови. Такива са микропредприятията, стартиращите фирми и компаниите в икономически изостаналите региони.

Другият важен приоритет са експортноориентираните компании, а до края на годината трябва да заработи и специален Фонд за капиталови инвестиции. Той ще участва с вноска в капитала на новостартиращи фирми и впоследствие, когато те стигнат фазата на устойчиво развитие, ще излиза от инвестицията си, като позволи на нейните собственици да изкупят дела му.

За да бъде по-близо до бизнеса, ББР планира да открие 12 представителства в страната, които да информират компаниите за предлаганите продукти на банката и да помагат на мениджърите и предприемачите в кандидатстването им за заеми.

Коментар