ББР влиза в Топ 10 с нисколихвени кредити

ББР съдейства за понижаване на лихвените равнища на бизнес кредитирането в страната, каза изпълнителният директор Иван Христов

ББР съдейства за понижаване на лихвените равнища на бизнес кредитирането, каза Иван Христов

С нисколихвени заеми за малкия и среден бизнес Българската банка за развитие ще влезе в групата на 10-те най-големи банки в България през 2014 г. по размер на активите, обявиха от финансовата институция.

„Българската банка за развитие има кредитен рейтинг, съпоставим с този на Република България и поради това получава своя ресурс на сравнително ниска цена, а преотдавайки го, съдейства за едно общо понижаване на лихвените равнища на бизнес кредитирането в страната”, каза изпълнителният директор Иван Христов на среща с предприемачи от Стара Загора.

Той посочи, че приоритет на банката за кредитиране са компании от сектора на индустрията, земеделието, туризма, иновативните предприятия и износителите, като през  тази година кредитният портфейл на институцията ще нарасне с 350 милиона лева.

ББР финансира също микропредприятия и стартиращи бизнеси, към които търговските банки подхождат по-предпазливо заради недостатъчните активи, които може да се заложат като обезпечение или заради липсата на кредитна история при новостартиращите предприятия.

До края на годината трябва да заработи специален фонд за капиталови инвестиции, който да участва с до 30% в капитала на новостартиращи предприятия, стига предприемачи с добри идеи да представят жизнеспособни бизнес проекти, с които да кандидатстват.

Фондът ще осигурява средства за закупуване на нужните активи и покриване на оперативните разходи във фазата на създаване и задвижване на предприятието. На по-късен етап, когато дейността на такава стартираща фирма стигне фаза на нормално развитие и растеж, предприемачът ще може да придобие собственост върху целия капитал на компанията, трансформирайки дяловете на фонда в задължения, които да изплати.

Коментар