ББР започва да кредитира микро и малки фирми

Главният изпълнителен директор на ББР Димо Спасов и управителят на „РС Международни превози” Румен Радославов сключиха първия договор по програмата за кредитиране

Главният изпълнителен директор на ББР Димо Спасов и управителят на „РС Международни превози” Румен Радославов сключиха първия договор по програмата за кредитиране

Българската банка за развитие (ББР) стартира програма за подкрепа на микро- и малки компании у нас. Заемите се отпускат за 5-годишни инвестиционни проекти с фиксирана лихва за целия период от 6%.

Кредитите „Развитие” и „Стартиращ бизнес” са най-новите продукти на ББР за подкрепа на дребния бизнес. Целта е да се улесни достъпът до кредитни продукти за нови и действащи микро- и малки предприятия.

Кредит „Развитие” се предлага както за инвестиции, така и за оборотни средства. Максималният размер на инвестиционните заеми е до 100 000 евро, а срокът за погасяване – до 5 години при фиксирана лихва от 6% за целия период. По тази линия е допустим кредит и за оборотни средства до 50 000 лева с фиксирана лихва от 7% за период от 2 години.

„Стартиращ бизнес” е насочен към микро- и малки фирми, които искат да реализират нови проекти. Лихвата от 6% е фиксирана за целия период, а самоучастието на фирмите е 10%. Максималният размер на заема е до 50 000 евро, а срокът на погасяване – до 5 години.

Експортно ориентирана транспортна фирма от Шумен е първият кредитополучател, който се възползва от новата програма на Българската банка за развитие. С предоставените средства фирмата ще закупи нови влекачи и хладилни ремаркета за транспорт на стоки между Великобритания и други държави от Западна Европа.

Коментар