ББР работи за съживяване на бизнес кредитирането

Краткосрочен ангажимент на ББР е разкриването на представителства в 12 областни града из страната, съобщи Димо Спасов

Краткосрочен ангажимент на ББР е разкриването на представителства в 12 областни града из страната, съобщи Димо Спасов

Българска банка за развитие (ББР) подкрепя компаниите в онези сектори, които търговските банки избягват най-вече заради високата рискова оценка. Такива са иновативните малки предприятия, стартиращите фирми и експортно-ориентираните компании, съобщи главният изпълнителен директор на ББР Димо Спасов на среща с бизнеса от Велико Търново.

Финансовият министър Петър Чобанов също потвърди ангажимента на държавата да помага на малкия и среден бизнес чрез финансиране от Банката за развитие. ББР работи в партньорство с търговските банки за общо улесняване на достъпа до бизнес кредити и за понижаване на лихвените равнища. Партньорството се реализира както чрез програмите за индиректно финансиране (отпускане на ресурс на търговските банки, които го преотдават към крайни клиенти), така и чрез гаранционните схеми, предлагани от Националния гаранционен фонд, дъщерно дружество на ББР.

„Микрокредитирането започва със заеми от 3 до 200 хил. лeвa, като предприемачът трябва да осигури собствено финансиране в размер на само 10% от стойността на проекта си, а гратисният период по обслужването на заема може да продължи до 12 месеца от датата на отпускането му”, обясни Никола Стоянов, ръководител на управление „Кредитиране на малък и среден бизнес” в банката.

Кредитните продукти за предекспортно и следекспортно финансиране на ББР позволяват на компании с договори за износ да финансират със заеми цялата дейност по производство на договорените стоки и да погасят заема едва след като техният клиент плати доставката.

Краткосрочен ангажимент на ББР е разкриване на представителства в 12 областни града, които да улеснят общуването между банката и потенциалните клиенти, като предоставят информация по подготовката на проекти и документи за кандидатстване, съобщи Димо Спасов.

Предстои създаване и на фонд за капиталови инвестиции, който да подпомага стартиращи предприятия. Той ще осигурява средства за купуване на активи и оборотно финансиране на фирми без кредитна история, като стане съдружник на предприемачите и придобие дял до 30% от компанията. Когато фирмата достигне фаза на растеж, фондът ще излиза от нея, като позволи на авторите на бизнес идеята да изкупят дела му.

Коментар