ББР стартира програма за българските студенти

Студентите от УНСС получават шанс за кариерно развитие в ББР

Студентите от УНСС получават шанс за кариерно развитие в ББР, след подписания днес договор

Българска банка за развитие (ББР) ще развива специална програма, насочена към българските студенти. Стартът й бе даден днес с подписване на споразумение за сътрудничество между държавната финансова институция и Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Студентите от УНСС ще могат да се запознаят отблизо с дейността на банката, а някои от тях и да започнат кариерното си развитие в кредитната институция. По време на семестриалното обучение бъдещите икономисти ще получат практически знания както за процеса на работа в ББР, така и за развитието на банковия сектор в страната и приоритетите на европейската парична политика.

По думите на главния изпълнителен директор Димо Спасов, университетът е доказал, че създава едни от най-добрите български икономисти и финансисти. Очаква се банката да реализира подобни партньорства и с други висши учебни заведения у нас.

Коментар