ББР обяви нисколихвено кредитиране за МСП

ББР е готова да поема и част от риска по отпускани заеми на малки и средни предприятия

ББР е готова да поема и част от риска по отпусканите заеми на малки и средни предприятия

Българска банка за развитие (ББР) стартира нова програма за финансиране за малки и средни фирми чрез търговските банки в страната.

ББР ще предостави ресурс на банките в размер на 150 млн. лева за последващо инвестиционно и оборотно кредитиране. При успех на инициативата бюджетът й ще бъде увеличен до 350 млн. лева.

Програмата предвижда възможност ББР да поема част от риска по предоставените от банките-партньори кредити за бизнеса в размер до 30% от стойността на отделните експозиции.

Лихвата, при която банките ще могат да получават предоставения от ББР ресурс, е в размер на тримесечния EURIBOR + 1,8%. Ако се възползват от опцията за споделяне на риска от неплащане по заеми, банките ще плащат лихва в размер тримесечния EURIBOR + 1,9%.

На малкия и среден бизнес ще се предоставят кредити до 3 млн. лева при максимална годишна лихва, формирана на база 3М EURIBOR + до 4,7% при споделяне на риска от ББР и на база 3М EURIBOR + до 4,9%, ако ББР не е поела гаранционен ангажимент.

ББР ще даде възможност и за рефинансиране на инвестиционни кредити, предоставени след 1 юли 2014 г., при които, вследствие на финансираната от банката-партньор инвестиция, са открити и се поддържат за срока на кредита над 30 нови работни места.

За рефинансиране на кредити, отпуснати след 1 януари 2014 г., могат да кандидатстват фирми, които се реализират инвестиции в области с висока безработица като Видин, Монтана, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Пазарджик, Смолян и Кюстендил.

Новата програма е в изпълнение на политиката на ББР да подпомага малките и средни предприятия, които срещат най-големи трудности както при търсенето на финансиране за своя бизнес, така и при осигуряване на достатъчно обезпечение.

Коментар