АПИ обяви две нови електронни услуги

АПИ ще предложи на гражданите и бизнеса две нови услуги, в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, съобщи инж. Десислава Янева – ръководител на проекта

АПИ ще предложи на гражданите и бизнеса две нови услуги, в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, съобщи инж. Десислава Янева – ръководител на проекта

Още две електронни услуги ще предоставя от следващата година Агенция „Пътна инфраструктура”. Онлайн ще се заявяват и получават разрешителните за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства, стана ясно на пресконференция днес.

Двете нови е-услуги се реализират по проект за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Едната услуга е за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства съгласно Наредбата за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства. Втората е за разрешаване на движението на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвания на ос. При този режим се заплаща само дължимата такса и се предоставя платежен документ, без да е необходимо издаване на разрешително.

В момента и за двете услуги е необходимо заявлението за издаване на разрешително за движение на извънгабаритен товар да бъде подадено лично от гражданина или от служител на фирмата в съответното областно пътно управление или в централната администрация на агенцията. От началото на годината до сега са издадени общо 17613 броя разрешителни за движение на извънгабаритен товар.

С изпълнението на проекта АПИ осигурява на гражданите и бизнеса двете услуги чрез бърза административна процедура, в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление, посочи инж. Десислава Янева – ръководител на проекта в АПИ.

Подаването на заявлението, заплащането на таксата, издаването му и получаването на разрешителното за извънгабаритен товар ще може да се извършва от компютъра в офиса или вкъщи чрез използване на електронен подпис. Заявителят ще има постоянен достъп и до архив с вече получените разрешителни, подчерта Драгомир Манов – ръководител на проект от „Контракс” АД.

Изпълнител на проекта е ДЗЗД „АПИ-ЕАУ“ с участници „Контракс” АД и Първан Русинов. Стойността на договора е 445 488 лв. без ДДС, уточниха от Агенцията.

Коментар