АПИ завърши проект за ГИС-базирани е-услуги

ГИС-базираните услуги на АПИ ще подобрят обслужването на гражданите и бизнеса

ГИС-базираните услуги на АПИ ще подобрят обслужването на гражданите и бизнеса (снимка: esri.com)

Агенция „Пътна инфраструктура” завърши иновативен проект за ГИС-базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и бизнеса, както и за създаване на ГИС регистри за приходни дейности.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Неговата цел е подобряване обслужването на гражданите и бизнеса от АПИ чрез развитие на ГИС-базираните информационни технологии.

Изпълнител на проекта е фирма „ЕСРИ-България” ООД, а стойността на договора възлиза на 668 000 лв. без ДДС, уточниха от Агенцията. Резултатите от проекта ще бъдат представи подробно утре на пресконференция в БСК.

Проектът се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос III – „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, както и по подприоритет 3.1 – „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Коментари по темата: „АПИ завърши проект за ГИС-базирани е-услуги”

добавете коментар...

  1. Ван

    Има Google Maps – поредните пари хвърлени на вяртъра

Коментар