АПИ издава разрешителни по електронен път

Новите електронни услуги на АПИ ще подобрят обслужването на гражданите и бизнеса

Новите електронни услуги на АПИ ще подобрят обслужването на гражданите и бизнеса

Агенция „Пътна инфраструктура” ще предоставя две електронни услуги от следващата година по проект за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, стана ясно на пресконференция днес.

Едната услуга, която ще бъде електронизирана, е за издаване на разрешителни за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства, съобщи ръководителят на проекта инж. Десислава Янева.

Втората е-услуга ще се предлага при разрешаване на движение на извънгабаритни и/или тежки превозни средства, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимото максимално натоварване. При този режим се заплаща само дължимата такса и се предоставя платежен документ, без да е необходимо издаване на разрешително.

В момента и за двете услуги е необходимо заявлението за издаване на разрешително за движение на извънгабаритен товар да бъде подадено лично от гражданина или от служител на фирмата в съответното областно пътно управление или в централната администрация на агенцията.

С изпълнението на проекта АПИ ще осигури на гражданите и бизнеса двете услуги чрез бърза и лесна административна процедура в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „АПИ-ЕАУ” с участници „Контракс” АД и Първан Русинов. Стойността на договора е 445 488 лв. без ДДС.

Проектът „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране и внедряване на онлайн административни услуги от 4-то ниво от Агенция „Пътна инфраструктура” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментар