АПИ ще събира автоматично данни за трафика

Мирослав Ценов, ръководител на проекта от АПИ, обясни предимствата на новата система

Мирослав Ценов, ръководител на проекта от АПИ, обясни предимствата на новата система

Агенция “Пътна инфраструктура” започва изграждане на първата система за автоматизирано събиране на данните за трафика по пътищата.

Договорът за изпълнение на обществената поръчка е сключен с „Телелинк” ЕАД и е на стойност 2 399 040 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 6 месеца.

Проектът се финансира по Оперативна програма “Регионално развитие” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за оптимизиране на Агенция “Пътна инфраструктура”. С осигурения финансов ресурс от ОПРР ще бъде изградена система от 120 автоматични устройства, записващи трафика по пътища от второкласната и третокласната мрежа.

Системата от хардуер и софтуер ще позволи събиране на данните 24 часа в денонощието и 365 дни в годината. В момента тази информация се събира изцяло ръчно, обясни Мирослав Ценов, ръководител на проекта от АПИ.

В новата система комбинация от камери ще разпознава преминаващите моторни превозни средства и по софтуерен път ще определят направлението на движение. Чрез индуктивни рамки, разположени в пътната настилка, ще се извършва класификация на видовете превозни средства. Системата ще може да проследява генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване.

Чрез измерването на трафика по рехабилитираните участъци от пътната мрежа се доказва целесъобразността на извършените строително-монтажни дейности и устойчивостта на проектите във времето.

Интензивността на автомобилното движение е един от най-важните индикатори за оценка и анализ на необходимостта от инвестиционни проекти по пътната мрежа, обясни инж. Доброслав Симеонов от Централния институт за пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти.

Пряко свързани с интензивността на движението са показателите за средна скорост на движение и оценката за спестеното време при пътуване, които са заложени като индикатори при отчитане на постигнатите резултати на обектите, финансирани от ОПРР, уточнява сайтът на АПИ.

Коментар