АПИ въвежда интелигентна ИС за трафика

Специални пътни знаци ще уведомяват шофьорите за актуалната обстановка

Специални пътни знаци ще уведомяват шофьорите за актуалната обстановка

Агенция „Пътна инфраструктура” започва разработване и въвеждане на интелигентна информационна система (ИИС), която включва автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас, предоставяне на данни за пътната обстановка в реално време към потребители, както и внедряване на пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (Variable Message Signs).

Общата стойност на проекта е 5 837 134 лв., а крайният срок за изпълнение е 30 октомври 2015 г., стана ясно днес на пресконференция в София.

Проектът ще се реализира на три етапа. Първият включва доставка, монтаж и внедряване на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас. Ще бъдат изградени 100 автоматични преброителни пункта.

В тази дейност е включено и изграждането на 6 броя автоматични устройства за следене на метеорологичните условия, разположени на различни пътни отсечки. Изпълнител е ДЗЗД „Сдружение Контракс Инфра”.

Вторият етап включва поставяне на 20 пътни знака с възможност за дистанционно изменение в различни области от страната по пътищата от I-ви и II-ри клас, които ще осигурят бърза възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътната обстановка, въведените ограничения, алтернативните маршрути и т.н.

Чрез комбинация от светодиоди с два цвята на таблото ще може да се изобразява както текст, така и символ на определен пътен знак. Изпълнението на тази част от проекта е възложено на „Системни комуникации” ЕООД.

Третата част от проекта е свързана с разработване и въвеждане в АПИ на интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на републиканската пътна мрежа, вкл. обратна връзка към АПИ и анализ на пътната обстановка от различни събирателни точки в реално време. Тази част от проекта се изпълнява от „Декарт” ООД.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” чрез Европейския фонд за регионално развитие, уточниха от Агенцията.

Коментари по темата: „АПИ въвежда интелигентна ИС за трафика”

добавете коментар...

  1. :o)

    Що не прочетете малко из интернет за условията на работа, отношението към служителите и професионализма на горепосочените фирми? 🙂

  2. Van

    Таблото изглежда доста примитивно при положение какво развитие вече имат технологиите за дисплеи и екрани. Ще е престъпление да слагат лампови екрани.

    Иначе е добра само идеята.

Коментар