ЕС дава по 50 000 евро на МСП да реализират идеите си

„Надявам се много от финансираните бизнес планове да се превърнат в реални продукти и услуги”, заяви Мойра Гейгън-Куин

„Надявам се много от финансираните бизнес планове да се превърнат в реални продукти и услуги”, заяви Мойра Гейгън-Куин

Европейската комисия обяви първите резултати по своя нов инструмент за малките и средни предприятия (МСП), стартирал в рамките на програма „Хоризонт 2020”. Той е с бюджет от 3 млрд. евро и има за цел да се помага на иновативните малки предприятия да реализират своите идеи на пазара.

Общо 155 МСП от 21 страни (страни от ЕС или страни, асоциирани към „Хоризонт 2020”) ще получат по 50 000 евро, за да финансират проучвания за осъществимост с цел изготвяне на своите стратегии за иновации. Освен това МСП могат да се възползват от бизнес обучение с продължителност до 3 дни.

Особено успешни бяха МСП от Испания с 39 избрани предложения, следвани от МСП от Обединеното кралство и Италия. За първите безвъзмездни средства бяха подадени общо 2666 заявления. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени официално през август. След това техните имена ще бъдат оповестени публично от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME), която управлява програмата.

„Очевидно е, че съществува търсене за този вид подкрепа. Надявам се много от финансираните бизнес планове да се превърнат в реални продукти и услуги, които създават растеж и работни места в нашите икономики”, коментира европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин.

Особено успешни са МСП от Испания с 39 избрани предложения, следвани от МСП от Обединеното кралство и Италия

Особено успешни са МСП от Испания с 39 избрани предложения, следвани от МСП от Обединеното кралство и Италия

Инструментът за МСП е основен елемент от финансирането за малките предприятия, което е налично по програма „Хоризонт 2020”. С бюджет от 3 млрд. евро за период от седем години той предлага по бърз и опростен начин безвъзмездни средства за извършване на проучвания за осъществимост на бизнес иновации (етап 1) и за демонстрационни проекти (етап 2). Освен това предприятията с идеи на етап инвестиции могат да се възползват от консултации за развитие на бизнеса и други услуги за подкрепа (етап 3).

Заявления могат да се подават по всяко време, но се оценяват четири пъти в годината. Днешните резултати се отнасят до заявленията в рамките на етап 1, които са получени до 18 юни 2014 г. Следващите дати, след които ще бъдат разглеждани заявления, са 24 септември 2014 г. за етап 1 и 9 октомври 2014 г. за етап 2. През 2014 г. се очаква да бъдат финансирани около 645 проекта (по етап 1 и 2), а през 2015 г. – броят им да се увеличи до 670.

С бюджет от почти 80 млрд. евро за период от 7 години „Хоризонт 2020” е най-голямата програма на ЕС за научни изследвания и иновации и в нея се предвижда рекордно финансиране за МСП. Очаква се поне 20%, или почти 9 млрд. евро, от средствата по приоритети „Водещи позиции при базовите и промишлените технологии” и „Обществени предизвикателства” на „Хоризонт 2020” да се използват за пряко финансиране на МСП под формата на безвъзмездни средства, включително чрез инструмента за МСП.

Коментар