Уеб-платформа ще помага на МСП да станат по-зелени

Националните конкурси за иновативно предприятие на годината вече ще включват категория за принос към опазване на околната среда

Националните конкурси за иновативно предприятие вече ще включват категория за принос към опазване на околната среда

Уеб платформа ще помага на българските малки и средни предприятия (МСП) да подобрят енергийния си мениджмънт и по този начин да станат по-зелени.

Проектът Greening BG Innovative SMEs цели да даде отговор на предизвикателствата, свързани с околната среда, чрез нови бизнес възможности, които биха ускорили въвеждането на зелени технологии и повишили местната конкурентоспособност, съобщи GreenTech.bg.

Българската икономика се намира на дъното в Европейския съюз по отношение на енергийната си ефективност и регистрира иновационна активност на нива много под средните за съюза. Екипът на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” предлага пакет от дейности с акцент върху разработването на онлайн инструмент за самооценка, който би подпомогнал МСП да подобрят енергийния си мениджмънт.

Разработването на инструмента ще стъпи върху информацията и изводите, събрани с помощта на онлайн въпросници и дълбочинни интервюта сред иновативни МСП. Акцентът ще падне върху бизнес операциите, които притежават най-голям потенциал за спестяване на енергия и за най-значително намаляване на енергийните разходи, но същевременно неизискващи големи първоначални инвестиции.

След пилотното му тестване през втората проектна година в партньорските фирми от Българския съвет за устойчиво развитие и Клъстер „Мехатроника и автоматизация”, серия от регионални бизнес форуми в шестте български Райони за планиране ще разпространят инструмента за самооценка и ще повишат информираността относно развитието на зелените технологии. Събитията ще съберат на едно място МСП, зелени НПО-та, регионални власти и крайни потребители.

В допълнение, националните конкурси за иновативно предприятие на годината през 2014 и 2015 г. ще включват категория за принос към опазване на околната среда и две български иновативни фирми ще бъдат отличени като лидери в успешното въвеждане на зелени политики, практики и решения.

Проектът Greening BG Innovative SMEs се изпълнява в консорциум със Северния институт за изследване на иновации, наука и образование (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education), който ще допълни опита на Фондация „Приложни изследвания и комуникации”.

Коментар