Издадоха първото у нас електронно уверение за студенти

Документът ще служи на студентите пред институциите, където е необходим