Проактивната киберзащита днес: етичните хакери

Инцидентите с киберсигурността ще продължат да ескалират по честота и сериозност

Наличието на собствен „бял” хакер вече е бизнес потребност

Икономически по-изгодно и ефективно е да се повиши квалификацията на вече съществуващ служител