УНСС акцентира на обучението по интелектуална собственост

Преименува Института по творчески индустрии и бизнес