УНСС акцентира на обучението по интелектуална собственост

Акцент в дейността на ИИСТТ е „да спомогнем националната икономика да се развие в иновативна”, заяви проф. д-р Владя Борисова, ръководител на Института
(снимка: ИИСТ)

Институтът по творчески индустрии и бизнес на УНСС се преименува в Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) с постановление на Министерски съвет от 29 октомври 2020 г.

Новото наименование на Института отразява неговата структура, както и целия му спектър от компетенции, насочени както към създаване на кадри, разпространение на знания, така и към предоставяне на експертиза в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер за бизнеса и държавното управление.

ИИСТ е академично и професионално продължение на 30-годишната история в обучението, научната дейност и експертизата по интелектуална собственост в УНСС. Обучението в него се провежда съвместно с Академията на Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). На ниво магистратура обучението е по съвместна магистърска програма с Академията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO).

Промяната на наименованието на ИИСТТ е свързана с дългогодишното сътрудничество между Института и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO).

Акцент в дейността на ИИСТТ е „да спомогнем националната икономика да се развие в иновативна посредством изграждането на функционираща връзка между Академията и бизнеса чрез управление на интелектуалната собственост и технологичен трансфер”, поясни проф. д-р Владя Борисова, ръководител на Института.

ИИТСТ обучава и подготвя бизнес кадри по интелектуална собственост в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”. Структурно, Институтът е обособен в:

  • две секции, в които се провежда обучението и научноизследователската дейност по  интелектуална собственост („Интелектуална собственост и бизнес” и „Творчески индустрии и бизнес”);
  • Център за трансфер на технологии, където иновативните решения посредством технологичен трансфер достигат до бизнеса за икономическа реализация;
  • Център за информационно обслужване, който осъществява връзката с национални, регионални и международни партньори.

Коментар