Да се научим да казваме „Браво!” на екипа си

Заплатата вече не е достатъчна мотивация, хората трябва са съпричастни към целите на компанията и да взимат решения