„Слънчев” керосин задвижва реактивни двигатели

Горивата, получени по метода на Фишер-Тропш, вече са сертифицирани