„Слънчев” керосин задвижва реактивни двигатели

В бъдеще всички течни въглеводородни горива могат да бъдат произвеждани от слънчева светлина, CO2 и вода

В бъдеще всички течни въглеводородни горива могат да бъдат произвеждани от слънчева светлина, CO2 и вода

Научноизследователски проект, финансиран от ЕС, създава първото в света „слънчево” гориво за реактивни двигатели, създадено от вода и въглероден диоксид (CO2). В рамките на проекта Solar-Jet е изградена производствена верига за възобновяем керосин, при която като високотемпературен източник на енергия се използва концентрирана светлина.

Проектът все още е в експериментална фаза, като до момента е произведено едва незначително количество гориво за реактивни двигатели, в лабораторни условия и с помощта на симулирана слънчева светлина. Резултатите обаче дават надежда, че в бъдеще всички течни въглеводородни горива могат да бъдат произвеждани от слънчева светлина, CO2 и вода, съобщи Европейската комисия.

Слънчевият реактор превръща CO2 и вода в „синтетичен газ“

Слънчевият реактор превръща CO2 и вода в „синтетичен газ“

„Тази технология означава, че един ден бихме могли да произвеждаме в големи количества по-чисто гориво за самолети, леки автомобили и други видове транспорт. Това би увеличило многократно енергийната сигурност и би превърнало в полезен ресурс един от основните парникови газове”, каза европейският комисар по научни изследвания и иновации Мойра Гейгън-Куин.

В началната фаза във високотемпературен слънчев реакто (разработен в ETH Цюрих и съдържащ вещества на основата на метални оксиди) въглероден диоксид и вода се преобразуват в синтетичен газ с помощта на концентрирана светлина, чрез която се симулира слънчева светлина. След това синтетичният газ (смес от водород и въглероден моноксид) се преобразува в керосин от Shell с помощта на метода на Фишер-Тропш.

Въпреки че производството на синтетичен газ чрез концентрирана слънчева енергия е все още в ранен етап на развитие, редица дружества, включително Shell, вече разгръщат в световен мащаб преобразуването на синтетичен газ в керосин. Комбинирането на двата подхода има потенциал да осигури сигурно, устойчиво и мащабируемо снабдяване с авиационно гориво, както и с дизелово гориво и бензин, или дори с пластмаси.

Горивата, получени по метода на Фишер-Тропш, вече са сертифицирани и могат да се използват от съществуващите превозни и въздухоплавателни средства, без да са необходими изменения на техните двигатели или на инфраструктурата за горива.

4-годишният проект Solar-Jet започва през юни 2011 г. и получава 2,2 милиона евро финансиране от ЕС по линия на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (РП7). Проектът обединява научноизследователски организации от академичните среди и промишлеността.

В следващата фаза партньорите планират да оптимизират слънчевия реактор и да оценят дали технологията ще работи в по-голям мащаб и на конкурентни цени, уточнява Европейската комисия.

Коментари по темата: „„Слънчев” керосин задвижва реактивни двигатели”

добавете коментар...

  1. Никола Комарев

    Не се дава сравнителна характеристика на горивото и екологична безопасност при проиводството и потреблението му. Няма обосновка за необходимост от такова гориво. Аз мога да предложа гориво с евтин начин на производство и производство в момента на потребление и гарантирано безвредно за околната среда.

Коментар