Лазерен детектор разпознава хората по пулса от разстояние

При подходящи условия технологията регистрира над 95% точност