Летящи вятърни турбини могат да захранват целия свят

Имат потенциал да генерират 7,5 теравата електроенергия