В Пловдив не достигат кадри за производство на велосипеди

„Макском” търси най-малко 150 работници при средна нетна заплата 1000 лв.