ББР и МИБ ще финансират съвместно бизнес проекти

Двете банки ще споделят риска по кредитите на българския бизнес