Микробалони подобряват въздушните снимки

Заснемат изображения с по-висока резолюция и на по-ниска цена