Финансовите инструменти са по-добри за МСП от грантовете

Да имат ключово място в Плана за  възстановяване и устойчивост, иска бизнесът