Финансовите инструменти са по-добри за МСП от грантовете

МСП предпочитат модела на финансовите инструменти пред грантовете, заради по-малката бюрокрация
(снимка: CC0 Public Domain)

Финансовите инструменти са доказано по-добрият работещ инструмент за МСП, отколкото грантовете, особено за иновативни компании и такива, които търсят бърз растеж, заявиха от Българска асоциация за дялово и рисково инвестиране (BVCA) в писмо до президента и министрите относно Националния план за възстановяване и устойчивост.

Самите малки и средни предприятия предпочитат този модел, заради гъвкавост, прозрачност, по-малко бюрокрация и по-добра конкурентоспособност при оценката на техните проектни предложения. Оптималният модел за структуриране на финансов ресурс в полза на развитието на МСП и иновативния бизнес е моделът на JEREMIE, казват от асоциацията.

В този модел ЕИБ е активен участник в изграждането и вземането на решения при създаване и менажиране на финансовите инструменти, което осигурява прозрачност и експертност и мобилизира значително повече допълнително частно финансиране. Безспорно доказателство за качествата на този модел е фактът, че той е прилаган последователно и в страни в региона като Румъния, Гърция, Унгария, следвайки примера на България.

Само за 3 години от старта си, JEREMIE способства за 7 650 финансирани фирми със 157 941 подкрепени работни места; от тях 200 са високо-иновативни стартъпи, създали над 3 000 високоплатени работни места.

„Днес имаме още по-големи очаквания за успех, предвид зрелостта на екосистемата ни: ако на предишната итерация 70-90% от капитала на един фонд беше с публични средства, то за новата генерация фондове се очаква публичните средства да са: 1) под 50% от общо привлечените; и 2) фондовете са в пъти по-големи като общ капитал, което води до повече средства за български инвестиции и говори за успешен и устойчив модел”, заявиха от BVCA.

Общите резултати за всички инструменти на ЕИФ в България са както следва:

  • с €451 млн. публичен ресурс са привлечени €991 млн. допълнителен частен ресурс;
  • 11 654 МСП-та са получили малко над €1,4 млрд. – над трикратно мултиплициране на публичния ресурс;
  • Рециклираният ресурс (>70% по предишната програма) е вложен повторно и се очаква да генерира (заедно с частен ресурс) нови €800 млн. финансиране за 10 000 МСП;
  • След приключване на вложенията на първия рециклиран ресурс, общото финансиране ще стане €2,2 млрд. – т.е. близо петкратен ръст, който ще продължи да се покачва с повторно рециклиране.

Инвеститорите, ситуирани в България, успяват да привлекат допълнителен капитал от международни инвеститори за своя портфейл от компании, при това със значителни суми. Само една такава инвестиция през 2020 г. се равнява на почти целия капитал, инвестиран от местни фондове през 2020 г. (GTMHub, от портфейла на българския фонд LAUNCHub, привлече общо около €40 млн. от други инвеститори).

„Очевидно е, че финансовите инструменти предоставят значима помощ на малките и средни предприятия в страната. В допълнение е важно да отбележим, че те нерядко са предпочитани пред грантовете, които също така носят и разходи, например за консултантски услуги и други, което е често пренебрегван фактор. Без да омаловажаваме ролята на грантовете в стимулирането на българската икономика, сме твърдо убедени, че финансовите инструменти трябва да заемат ключово място в Плана за  възстановяване и устойчивост на страната”, подчертаха от асоциацията.

Коментар