Българските стартъпи иновират на световно ниво

47% от българските стартъпи предлагат иновация на световно ниво, стана ясно при представяне на резултатите от проучването InnovationShip
(снимка: Move.bg)

Почти половината от българските стартиращи компании предлагат иновация на световно ниво, сочат данните от национално проучване на иновативната стартъп екосистема в България – InnovationShip, проведено от програма EDIT на MOVE.BG.

Българските стартъпи развиват решения според най-новите глобални технологични тенденции, като 47% от тях предлагат иновация на световно ниво, което е с 18% повече, отколкото миналата година.

Другата основна тенденция е появата на нова вълна от дълбокотехнологични стартъпи (deeptech), като 32% развиват изкуствен интелект и машинно обучение, 28% – анализ на големи масиви данни, а една от всеки пет иновативни фирми развиват блокчейн технологии и интернет на нещата (IoT).

57% от компаниите адресират критични глобални предизвикателства като климатични промени, образование за бъдещето, преодоляване на растящата пропаст в дигиталното знание и устойчиво здраве, което е значима тенденция в света. Броят им е нараснал с 12% спрямо InnovationShip 2018.

Сред основните предизвикателства пред българските иновативни дигитални предприятия е навременен достъп до финансиране (36%) и квалифицирани експерти (33%), липсваща институционална подкрепа (31%) и лесен достъп до административни услуги (25%). Прави впечатление, че едва 8% от компаниите посочват университетите като източник на иновативно знание, показват данните от InnovationShip 2019.

„Българските дигитални новатори разработват авангардни технологични и бизнес решения в крак с водещите тенденции в световната икономика. Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като притегателен център за иновации в региона”, заяви Саша Безуханова, основател на MOVE.BG и инициатор на отворената мрежа за дигитално развитие EDIT.

„Българските дигитални новатори разработват авангардни технологични и бизнес решения в крак с водещите тенденции в световната икономика”, заяви Саша Безуханова
(снимка: Motif Media / предоставена от Move.bg)

Положителната динамика може да бъде ускорена, ако правителството осигури специализирана подкрепяща рамка от политики за стартиращите компании. „Тя е спешно нужна, защото именно те, иновативните стартъпи, са най-виталните икономически играчи и могат да сменят портрета на българската икономика от ресурсно базирана във високо технологична”, допълни Саша Безуханова.

MOVE.BG и организациите от отворената мрежа за дигитално развитие EDIT отправят препоръки за подобряване на средата, като сред тях са подобряване на правната рамка за стартъпи, намаляване на административната тежест и насърчаване на инвестициите.

В проучването тази година се включиха 233 иновативни микро, малки, средни и стартиращи компании. Анализът на данните е осъществен от Центъра за моделиране на социално-икономически системи към Софийския университет „Свети Климент Охридски”.

Коментар