ПУ „Паисий Хилендарски” обяви търг за софтуер

Ще внедрява системи за документооборот и онлайн конференции