ПУ „Паисий Хилендарски” обяви търг за софтуер

ПУ „Паисий Хилендарски” ще внедри на нова система за управление на документи и решение за онлайн конференции (снимка: uni-plovdiv.bg)

ПУ „Паисий Хилендарски” ще внедри на нова система за управление на документи и решение за онлайн конференции (снимка: uni-plovdiv.bg)

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” обяви обществена поръчка за разработка и внедряване на софтуерни системи. Проектът на стойност 81 000 лева предвижда внедряване на нова система за управление на документи и решение за онлайн конференции и електронни срещи.

Целта е създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища, в това число и ПУ „Паисий Хилендарски” чрез Факултет по математика и информатика, от една страна, и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в това число БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании).

Страните съвместно ще предефинират и актуализират образователните програми в системата на висшето образование. По този начин ще се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса за нови специалисти. Прогнозната стойност на поръчката е 81 000 лева без ДДС, като финансирането е с бюджетни средства. Ще се избира икономически най-изгодната оферта: техническа оценка (60) и финансова оценка (40).

Заинтересованите от участие в търга могат да получат документация до 17 февруари и да подадат оферти до 25 февруари, вкл. Отварянето на предложенията ще се състои на 26 февруари, става ясно от обявлението на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Коментар