Японски учени предадоха енергия и данни по стандартно оптично влакно

Технологията има големи шансове за практическа реализация