PC Health Check Tool – проверява за съвместимост с Windows 11

Финална версия на инструмента е достъпна за всички РС потребители