Заплатите в частния сектор са по-ниски от държавните

788 лв. срещу 809 лв. е съотношението за третото тримесечие