Чакат спад на ИТ разходите в публичния сектор

Публичният сектор ще генерира разходи за ИТ в размер на 438 млрд. долара през 2020 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Коронавирусната пандемия COVID-19 принуждава компаниите и правителствените агенции да съкращават ИТ бюджетите. През 2020 г. свързаните с публичния сектор разходи ще паднат с 0,6% след ръста от 3,9% през 2019 г., прогнозира в нов доклад анализаторската компания Gartner.

Според експертите, глобалните разходи за ИТ на правителствените структури ще възлязат на 437,7 милиарда долара през тази година, спрямо 440,1 милиарда долара през миналата. При липса на икономически катаклизми, разходите за ИТ могат да се върнат към растеж през следващата година с около 3,3%.

„Правителствата ускоряват ИТ инвестициите в области като електронно правителство, здравеопазване, социални услуги, образование и преквалификация, за да подкрепят хора, семейства и предприятия, които са силно засегнати от пандемията COVID-19”, коментира Gartner.

За да поддържат икономическата жизнеспособност, правителствата също така стартират програми за подпомагане на възстановяването, насочени към малкия бизнес, допълват анализаторите.

Очаква се публичният сектор да генерира 16% от разходите за ИТ през 2020 г. на всички отрасли, взети заедно. Общият обем на пазара ще намалее с 8% до 2,7 трлн. долара.

Единствените сегменти с растеж на ИТ разходите в публичния сектор през 2020 г. ще бъдат услугите и софтуерът. ИТ услугите се очертават като най-големият сегмент, а софтуерът ще демонстрира най-силен растеж – 4,5%, сочи докладът.

Gartner прогнозира, че правителствените разходи за ИТ оборудване в световен мащаб ще достигнат 29,8 милиарда долара през 2020 г., което е с 8,3% по-малко спрямо миналата година. Разходите за решения за центрове за данни ще намалеят със 7,2% до 26,2 милиарда долара. Продажбите на ИТ услуги се оценяват на 152,7 милиарда долара, оставайки на практика непроменени от 2019 г.

Експертите очакват също намаляване на разходите за телекомуникационни услуги в публичния сектор с 2,4% до 62,5 милиарда долара. Инвестициите във вътрешни услуги в държавните агенции ще са в размер на 62,7 милиарда долара, което е с 0,9% по-малко отколкото през миналата година.

Държавните разходи за ИТ в Северна Америка се очертават като най-големите в света, достигайки 191 милиарда долара. На второ място ще бъде Западна Европа с резултат от 94 милиарда долара, а Китай с 39 милиарда долара ще заеме трето място.

По отношение на конкретните направления за ИТ разходи, анализаторите посочват цифровото управление, данните, анализите, киберсигурността и др.

Коментар