„Умора от промяната” задържа ръста на ИТ разходите

Глобалните разходи за информационни технологии ще се увеличат с 6,8% тази година
(снимка: CC0 Public Domain)

Ръстът на световния ИТ пазар няма да надхвърли 7% тази година, според коригирана прогноза на изследователската компания Gartner. В новата си оценка, която е малко по-консервативна от предишната, анализаторите преразглеждат въздействието на генеративния изкуствен интелект (GenAI) върху инвестициите в сектора на информационните технологии.

Въпреки че навлизането на GenAI променя всичко, той няма да повлияе значително на ИТ разходите. Такъв беше случаят с други значими технологии, като интернет на нещата (IoT) и блокчейн, отбелязва вицепрезидентът на Gartner – Джон-Дейвид Лавлок.

„2024-та ще бъде годината, в която организациите наистина ще започнат да инвестират в подготовка как да използват GenAI. Въпреки това нарастващите ИТ разходи ще бъдат движени от по-традиционни сили като рентабилност и труд и ще бъдат задържани от продължаващата вълна на умора от промяната”, добавя Лавлок.

Според последната прогноза на Gartner, глобалните разходи за информационни технологии ще се увеличат с 6,8% тази година, доближавайки 5 трилиона долара. По-рано, през октомври 2023 г., Gartner заяви, че обемът на световния ИТ пазар през 2024 г. трябва да нарасне с 8% и да възлезе на почти 5,1 трилиона долара.

За сравнение, глобалните ИТ инвестиции през 2023 г. са се увеличили с 3,3% и достигат 4,7 трилиона долара. Ръст бележат четири от петте основни пазарни категории: системи за центрове за данни, устройства, ИТ услуги и комуникационни услуги. Единственото изключение е софтуерният сегмент, където разходите падат с 8,7% до малко под 700 милиарда долара.

Най-големият сегмент от глобалните ИТ разходи през 2023 г. са комуникационните услуги. За тях са похарчени 1,44 трилиона долара в световен мащаб.

Анализаторите смятат, че тази година ИТ услугите ще заемат първо място. Инвестициите в тази област трябва да достигнат 1,5 трилиона долара, което е с 8,7% повече от нивото на разходите за миналата година – 1,38 трилиона долара. Предстоящият растеж се обуславя от проекти за оптимизиране и подобряване на ефективността на организациите. Този вид инвестиции са критични по време на икономическа несигурност, коментира Gartner.

Комуникационните услуги ще бъдат втората най-голяма категория през 2024 г. с очаквани разходи в размер на $1,47 трилиона (+2,3%). Всички останали сегменти от пазара също ще покажат положителна динамика, прогнозират анализаторите.

Коментар