Софтуер и услуги движат ръста на ИТ разходите

Сегментът на ИТ услугите ще расте по-бързо отколкото преди пандемията
(снимка: CC0 Public Domain)

Въпреки заплетената глобална обстановка, технологичният пазар ще се радва на стабилен ръст от 6% през 2022 и 2023 година, значително по-бърз от нивата преди пандемията, прогнозира анализаторската компания Forrester.

В новия си доклад за растежа на световния технологичен пазар Forrester оценява, че доставчиците на облачни услуги като AWS, Google Cloud и Microsoft Azure са постигнали повече от 40% ръст през последните 12 месеца. „Трите най-добри доставчика – AWS, Azure и GCP – имат общ годишен обем от около 120 милиарда долара, нараствайки с 43% на годишна база, от Q3 2020 до Q3 2021”, казват авторите на анализа за пазара през 2022 г. и прогнозата за периода до 2023 г.

В същото време, според Forrester, ИТ услугите ще нараснат с 6,8%. Може да се очаква този сегмент да расте значително по-бързо спрямо нивата преди пандемията, което се обяснява с инвестициите в дигитализация и в облачни системи, както и с набраната инерция през 2021 г.

Поверителността и защитата на данните, софтуерната сигурност и услугите за управление на данни създават нови възможности за консултантски дейности. През 2021 година Accenture, Wipro и Infosys са постигнали най-бързите темпове на растеж на приходите от ИТ услуги съответно с 21%, 18% и 14%, отбелязва Forrester.

Не бива да се забравя обаче, че ограничената „наличност” на технически таланти е увеличила и продължава да увеличава разходите за аутсорсинг и консултации. Следва да се очаква, че това ще доведе до съществени промени на пазара. След пет години до две трети от вътрешните разработки биха могли да се извършват посредством инструменти с малко писане на код или без писане на код – това ще помогне за облекчаване на натиска на разходите за труд, свързани с все по-дефицитните технически таланти.

Разглеждайки тенденциите конкретно в Европа, Forrester прогнозира, че софтуерът и ИТ услугите ще стимулират повече от 80% от европейските разходи за технологии през следващите три години. Има основание да се мисли, че страните, които приемат „погранични технологии” и улесняват използването им от малките и средни предприятия, ще се радват на най-добри резултати.

Най-добри ще са темповете на технологичните инвестиции в страните, които имат ниски ставки на корпоративния данък, инвестират в благоприятни индустрии, наблягат на вложенията в научноизследователска и развойна дейност и ценят ролята на ИТ специалистите и технологичните стартиращи компании, сочи анализът.

В доклада се отбелязва още, че облачният софтуер във всичките му форми и разновидности ще продължи да разширява своя дял от софтуерния пазар. Прогнозата на анализаторската компания предполага, че публичните облачни разходи ще се удвоят до 2025 г.

Очаква се най-бързото увеличение на разходите за ИТ да се случи в Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион. Тези региони се очертават като най-бързо възстановяващите се от икономическия спад заради пандемията. Forrester прогнозира, че Северна Америка ще постигне ръст от 7%, докато Азиатско-тихоокеанският регион ще расте с повече от 6%. За последното принос ще има Китай, който залага все повече на вътрешна разработка на софтуер и износ на технологии.

Авторите на доклада отбелязват, че Европа е най-големият вносител на софтуер, разработен в САЩ. По-малко от една трета от европейските разходи за софтуер се насочват към системи, разработени вътре в рамките на Европа. В това отношение интересни ще са ефектите от усилията на ЕС, който си е поставил за задача да похарчи до 10 милиарда евро през следващите седем години, за да изгради собствения си сектор за облачни изчисления и по този начин евентуално да предизвика Amazon, Google и Alibaba.

Коментар