Публичният облак е топ тенденция във финансите

Банките от среден размер ще ще преминат към колективни облачни решения, прогнозират специалисти (източник: CC0 Public Domain)

Няколко прогнози за развитието на технологиите във финансовия сектор публикува японската компания Fujitsu чрез своето подразделение за региона EMEA (Европа, Близкия изток и Африка).

В списъка с тенденции попадат публичните облачни услуги, IoT за застрахователната индустрия, прозрачността на банковите услуги, M2M плащанията, електронните портфейли на база блокчейн и др.

Банките от среден размер ще преминат към колективни облачни решения, за които не е необходимо наличието на голям обем професионални знания, сочи прогнозата, представена от Паскал Хуейберс – технически директор по финансови услуги във Fujitsu EMEA.

Освен това доставчици на облачни решения, вкл. Amazon, Microsoft и Oracle, ще предложат на клиентите нови функционални възможности за PaaS (платформа като услуга), в допълнение към нови IaaS (инфраструктура като услуга) решения, което ще позволи на кредитните организации да разработват собствени облачни приложения.

Тази година блокчейн ще намери практическо приложение във финансовия сектор, като криптовалутите и решенията на база разпределени регистри ще влязат в следващо ниво на развитие. През 2020 г. ще се появят повече пилотни проекти в области като междубанкови операции, M2M плащания и електронни портфейли.

Следващата година се очаква развитие на информационно-прозрачно банково обслужване. И макар че тази тенденция ще открие нови възможности за отделните финансови организации, много банки ще се сблъскат с трудности в началния период, когато се опитват да се откроят в новите междусекторни екосистеми.

Коментар